With Kolmogorov

With Kolmogorov and Bessmertnyh

With Kolmogorov and V.I. Sobolev